CO JE TO MONTESSORI?

Montessori je více než 100 let používaná pedagogická koncepce, vyvinutá italskou lékařkou Marií Montessori. Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který respektuje vývojová období dítěte, vychází z jeho potřeb, pomáhá rozvíjet schopnosti a vnímání sebe i okolí. Montessori pedagogika pomocí konkrétního výukového materiálu a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají jedinečné, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.
Obliba Montessori škol a školek dnes roste. Je to proto, že si uvědomujeme, že se úloha školy změnila. Práce, která člověka baví, mu přináší vnitřní uspokojení, a navíc v ní dokáže být velmi úspěšný. Úlohou dnešní školy by tak mělo být, aby člověk zjistil, co ho zajímá, a měl možnost své schopnosti a zájmy rozvíjet. Potřebuje se naučit odpovědnosti, spolupráci a respektu k ostatním, umět nad věcmi přemýšlet, vytvořit si vlastní názor a umět si ho obhájit, ale také umět si přiznat chybu a využít ji jako zkušenost.

Výukový program podle metody Marie Montessori:

Praktický život: Učím se ovládat své tělo, jeho „hrubé“ i jemné pohyby. Potřebuji mít praktické dovednosti a schopnosti, které mi pomohou v sebeobsluze a nezávislosti. Zdokonaluji se a žiji svůj praktický život.
Smyslová výchova: Potřebuji se naučit ovládnout své smysly a porozumět jim.
Jazyk: Písmenko po písmenku, slovo po slovíčku. Jak zní, když je vysloveno. Jak vypadá, když je napsané.
Matematika: Proč „šest“ je víc než „osm“ (vždyť to první slovo má čtyři písmena a to druhé jen tři?). A proč se vlastně kostce říká krychle?
Kosmická výchova: Vše, kolem mě, mne inspiruje a probouzí ve mně mnoho nových otázek. Kdo jsem? Odkud pocházím? A proč jsem vlastně tady?


Maria Montessori

Tradiční

Montessori

Pevné učivo
Flexibilní učivo
Postupuje podle rytmu daného učitelem.
Postupuje se individuálně, podle tempa učení dítěte.
Chyby jsou opravovány učitelem a doplněny externími odměnami a případně tresty.
Dítě odhaluje a opravuje chybu samo nebo za asistence učitele.
Zasedací pořádek ve třídě, kde dítě je nuceno sedět na jednom místě v průběhu skupinového vyučování.
Dítě může sedět kde chce a volně se pohybovat po třídě. Může i hovořit kdy chce (pokud tím neruší ostatní), skupinová práce je dobrovolná.
Učitel je hlavní autoritou, která řídí kázeň ve třídě.
Metoda učí sebeovládání a vnitřní ukázněnosti.
Učitel je dominantní a aktivní, dítě je pasivní účastník.
Dítě se aktivně účastní objevování, učitel je průvodcem v procesu poznávání.
Se všemi dětmi se zachází stejně.
U každého dítěte se rozpoznávají senzitivní fáze.

Tradiční

Pevné učivo
Postupuje podle rytmu daného učitelem.
Chyby jsou opravovány učitelem a doplněny externími odměnami a případně tresty.
Zasedací pořádek ve třídě, kde dítě je nuceno sedět na jednom místě v průběhu skupinového vyučování.
Učitel je hlavní autoritou, která řídí kázeň ve třídě.
Učitel je dominantní a aktivní, dítě je pasivní účastník.
Se všemi dětmi se zachází stejně.

Montessori

Flexibilní učivo
Postupuje se individuálně, podle tempa učení dítěte.
Dítě odhaluje a opravuje chybu samo nebo za asistence učitele.
Dítě může sedět kde chce a volně se pohybovat po třídě. Může i hovořit kdy chce (pokud tím neruší ostatní), skupinová práce je dobrovolná.
Metoda učí sebeovládání a vnitřní ukázněnosti.
Dítě se aktivně účastní objevování, učitel je průvodcem v procesu poznávání.
U každého dítěte se rozpoznávají senzitivní fáze.