O NAŠÍ ŠKOLIČCE:

Prostor, kde můžou děti volně růst

  • • Montessori pedagogika, umělecká tvorba, pohybový rozvoj a jedinečnost každého dítěte.
  • • Našim posláním je podporovat ve vašich dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné prostředí pro jejich vzdělávání.
  • • Nabízíme ve školce dětem bezpečný prostor blízký tomu, jaký důvěrně znají z domova, ze své rodiny.
  • • Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, které odpovídá jeho nadaní, pěstovat v něm láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit jej vnímat odlišnosti každého jednotlivce.
  • • Důležitý je pro nás individuální přístup, tolerance a intenzivní komunikace s rodinou.
  • • Naše školka je místem setkávání dětí různých národností.
  • • S plným respektem a láskou chceme, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje a baví.
  • • Poskytujeme celodenní péči pro děti 3 let – 6 let.